Jak będzie wyglądać rejestracja pojazdu w salonie dealerskim?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]W Rządowym Centrum Legislacji procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu Rządowego Centrum Legislacji: UD515). Ustawa przygotowana została w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów, a także w związku z wdrożeniem projektu CEPiK 2.0. Uzasadnienie projektu wskazuje, że planowana regulacja ma na…

Szczegóły

Koronawirus w motoryzacji i transporcie – kiedy działa siła wyższa

Koronawirus nie tylko pokrzyżował plany podróżnicze, miesza także w polskiej i światowej gospodarce. Czy przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej i transportowej, którzy z jego powodu nie wykonają swych zobowiązań zostaną pociągnięci do odpowiedzialności?   Tekst został przygotowany przez prawników kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.   Kancelaria od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w…

Szczegóły

Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

Uszczerbek u osób trzecich na skutek wypadku samochodowego spowodowanego samochodem służbowym likwidowany jest co do zasady na koszt pracodawcy. W tym tekście opiszemy zasady na jakich pracodawcy przysługuje roszczenie wobec pracownika o naprawienie szkody w mieniu własnym oraz zwrotne roszczenie o wypłacone na rzecz osób trzecich odszkodowania i zadośćuczynienia.   W przypadku gdy dojdzie do…

Szczegóły

Dealer na wygranej pozycji

W sytuacji, gdy przepisy ulegną zmianie i dojdzie do obniżenia wysokości dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych, dealer nie będzie stroną umowy o udzielenie wsparcia. Jest ona zawierana poza nim. Klient decydując się na podpisanie zamówienia powinien więc się dwa razy zastanowić, ponieważ wycofanie się z takiej transakcji może być w ogóle niemożliwe.

Negatywne opinie o warsztacie w Internecie – co można z tym zrobić?

Właściciele i pracownicy warsztatów w ostatnim czasie często zwracają uwagę na zauważalną, wzrostową tendencję do zamieszczania negatywnych opinii na temat świadczonych przez nich usług w Internecie. Jest to zjawisko powszechne i na dużą skalę. Oczywiście dotyczy nie tylko branży motoryzacyjnej, ale firm, które mają swoje strony www, bądź można je znaleźć w wyszukiwarce np. Google.…

Szczegóły

Broszura informacyjna dotycząca “kręcenia liczników”

Od 25 maja 2019 roku mamy w polskim systemie prawnym nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zleceniu innej osobie dokonania zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. Zgodnie z nowym art. 306a Kodeksu Karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku…

Szczegóły

Zaproszenie na śniadanie biznesowe. Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Dematerializacja jest niezwykle ważnym procesem spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Zastąpi ona dotychczasowe domniemanie wynikające z prowadzonej przez zarząd księgi akcji – kto jest akcjonariuszem spółki. Zmieni zasady weryfikacji akcjonariuszy, zasady obrotu akcjami oraz uwolni zarząd od istotnych obciążeń związanych z prowadzeniem księgi akcji. Spowoduje, że co do zasady w środowisku korporacyjnym każdej spółki obligatoryjnie pojawi…

Szczegóły

Kary Prezesa UOKiK za nieuczciwą sprzedaż samochodów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje nakładające kary na dwie firmy z branży rent-a-car. Wcześniej Prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa.   Firmy Praebeo i Auto Rentier kusiły konsumentów wizją łatwego zarobku. Mechanizm miał być taki: konsument zaciąga kredyt w banku, kupuje od Praebeo lub Auto Rentier…

Szczegóły

Czy paliwo w służbowym samochodzie jest dodatkowym przychodem pracownika?

14 lutego br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał przełomową interpretację indywidualną nr IBPB-2-1/4511-312/16-8/ASZ. Po serii niekorzystnych dla podatników interpretacji tym razem w końcu potwierdzono, że paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi dodatkowego przychodu pracownika, przez co nie podlega opodatkowaniu. Wszystkie koszty zawarte są już w zryczałtowanym przychodzie z tytułu korzystania z…

Szczegóły