Wspólnik to nie pracownik

Prezes zarządu, który jednocześnie posiada prawie wszystkie udziały w spółce, nie może zostać jej pracownikiem. Uznanie, że jego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest możliwe doprowadziłoby do sprzecznej z aksjologią prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, symbiozy pracy i kapitału.

Zmiany w zasadach sporządzania opinii przez biegłych sądowych

W procesach toczących się przed sądami powszechnymi, w szczególności w branży motoryzacyjnej, w większości przypadków, wydanie orzeczenia zasądzającego lub oddalającego roszczenia klienta, który nabył pojazd i zareklamował go wskutek roszczeń przysługujących mu z rękojmi, ostatnie „słowo” należy do biegłego. To na podstawie jego opinii sąd najczęściej w uzasadnieniu wyroku opiera swoje rozstrzygnięcie.   Biegły sporządzając…

Szczegóły

Zmiana wysokości wsparcia do zakupu elektryka – czy można “wycofać się” z zamówienia?

Od kilku tygodni mówi się o zmianie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia w zakresie wysokości dopłat do zakupu samochodu elektrycznego. Choć to informacje nieoficjalne, mówi się o obniżeniu…

Szczegóły

Nowa kadencja parlamentu – nowe problemy serwisów i wypożyczalni na rynku likwidacji szkód?

Zeszły rok przyniósł poważny wysiłek branży serwisów blacharsko-lakierniczych, wypożyczalni samochodów i kancelarii prawnych dla zablokowania projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (numer druku VIII kadencji: 3136). Można powiedzieć że uciekliśmy wtedy spod topora. Już pojawiają się jednak zapowiedzi nowych rozwiązań, które mogą mieć wpływ nawet nie tyle…

Szczegóły

Rewolucja w likwidacji szkód całkowitych?

Pomysł przeniesienia ciężaru związanego z zarządzaniem wrakiem uszkodzonego pojazdu z poszkodowanego na ubezpieczyciela usprawni proces likwidacji szkody, zminimalizuje jego koszty oraz – co niezmiernie istotne z perspektywy poszkodowanego – odciąży go od wielu dotychczasowych obowiązków. Nie rozwiąże to jednak fundamentalnych problemów towarzyszących szkodom całkowitym, takim jak zaniżanie wartości pojazdu sprzed szkody, zawyżanie kosztów naprawy uszkodzonego…

Szczegóły

Jak walczyć z czarnym PR wobec naszej firmy w sieci?

W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja do oceniania usług w mediach społecznościach, wykonanych przez firmy. Dotyczy to również podmiotów z branży motoryzacyjnej. Oczywiście, będziemy zadowoleni, gdy Klienci wystawiają nam pozytywne oceny za jakość świadczonych usług. Niestety, najczęściej chętni do oceny są Klienci niezadowoleni z obsługi na salonie czy serwisie. Nie zawsze oczywiście zasadnie. Jak się…

Szczegóły

Zaproś swój wydział komunikacji na bezpłatne szkolenie video

Od 1 stycznia 2020 brak realizacji obowiązku zawiadomienia starostwa powiatowego o każdym fakcie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego, a także brak rejestracji pojazdu używanego w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zagrożony jest karą pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł. Przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów sprowadzających…

Szczegóły

Idą zmiany w prawie konsumenckim, ale nie zawsze trzeba będzie informować o pozycjonowaniu

7 stycznia bieżącego roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG  i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Dyrektywa została przyjęta w ramach pakietu „Nowy ład dla konsumentów”,…

Szczegóły

Jak zarejestrować dealerskie logo?

O ile posiadanie własnego logo, odrębnego od marek autoryzacji, jest kwestią zależną od profilu i rozmachu dealerskiego biznesu, o tyle konieczność jego prawnej ochrony w formie znaku towarowego nie ulega raczej żadnej wątpliwości. W jaki sposób uzyskać taką ochronę? Warto przypomnieć, że 15 kwietnia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej, za…

Szczegóły

Dealerze, doceń biegłego

W procesach toczących się przed sądami powszechnymi, w szczególności w branży motoryzacyjnej, wydanie orzeczenia zasądzającego lub oddalającego roszczenia klienta, który nabył pojazd i zareklamował go wskutek roszczeń przysługujących mu z rękojmi, ostatnie „słowo” należy przeważnie do biegłego. To najczęściej na jego opinii sąd w uzasadnieniu wyroku opiera swoje rozstrzygnięcie. To biegły sporządzając opinię wskazuje, czy…

Szczegóły