Urząd Dozoru Technicznego opublikował przewodnik na temat wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania

Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z Ministerstwem Energii oraz przedstawicielami  branży elektromobilności opracował przewodnik dotyczący wymagań prawnych i technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego.   Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w…

Szczegóły

Branża dealerów samochodów interweniuje w sprawie problemów ze zwrotem podatku akcyzowego

W ostatnim czasie zarysowała się niekorzystna dla sprzedawców samochodów linia orzecznicza organów i sądów administracyjnych uniemożliwiająca uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego przez dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, które zostały zarejestrowane czasowo w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, czyli w…

Szczegóły

Jest nowy projekt rozporządzenia o wsparciu z FNT do zakupu elektryków (tego dla przedsiębiorców)

Zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (numer z wykazu RCL: 95.2.18). W projekcie rozporządzenia zostały ustalone nowe stawki wsparcia zakupu pojazdów, a także pojawiła się nowa grupa pojazdów, co do zakupu której można uzyskać wsparcie. Co jednak najważniejsze, w projekcie…

Szczegóły

Od 1 stycznia 2020 kary za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu – odpowiadamy na najważniejsze pytania

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2020 zaczną obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Choć jest to ustawa autorstwa Ministerstwa Środowiska, znowelizowała ona także ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja zawiera istotne zmiany z punktu…

Szczegóły

Rząd ulży wierzycielom

Z początkiem 2020 roku wejdą w życie przepisy ustawy mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych. To bardzo ważna informacja dla branży motoryzacyjnej, dla której opóźnienia w płatnościach stanowią wyjątkowo uciążliwy problem.   W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy…

Szczegóły

Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie

Szara strefa w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  występuje w trzech głównych obszarach: demontażu pojazdów poza legalną stacją demontażu, transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych (pojazdów) bez wymaganego zezwolenia, wykorzystywaniu dokumentów pojazdów o znaczącej szkodzie całkowitej do legalizacji pojazdów kradzionych.   Pierwszy obszar to najczęściej demontaż na części zakupionego lub własnego pojazdu. Osoby fizyczne lub firmy, które…

Szczegóły

Nowe przepisy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Ustawa ma zmierzać do rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych, do wysokości których zakłady ubezpieczeń odpowiadają za szkodę, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń…

Szczegóły

Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt III CZP 68/18 wydanej w składzie siedmiu sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów usługi ekspertyzy zleconej osobie trzeciej. Dotyczy to także warsztatów samochodowych, które bezgotówkowo dokonują napraw samochodów powypadkowych i następnie…

Szczegóły

Kolejna odmiana WLTP już niedługo. Czy można profesjonalną rejestracją spełnić obowiązek zarejestrowania pojazdu przed 1 września 2019?

Szereg testów musi przejść zarówno samochód osobowy, jak i dostawczy, aby mógł zostać wprowadzony do obrotu. Należy zweryfikować zgodność pojazdu z obowiązującymi przepisami. Prowadzone w ten sposób testy mają na celu ocenę zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń, są przeprowadzane w laboratoriach i bazują na określonych cyklach jazdy.   Światowa Zharmonizowana Procedura Testu Pojazdów…

Szczegóły