Dzierżawa czy licencja oprogramowania? A może użytkowanie?

Warsztat to nie tylko urządzenia, maszyny. Niewątpliwie wsparciem pracy warsztatu jest oprogramowanie. Co do zasady programy wykorzystywane w bieżącej działalności warsztatu możemy podzielić na takie, które są używane do zarządzania warsztatem oraz na takie, które wspierają warsztat z zakresu danych technicznych, doboru części czy diagnostyki. Korzystanie z profesjonalnego oprogramowania to nie tylko łatwiejsza i szybsza…

Szczegóły

Pierwszy milion złotych za naruszenie RODO!

Przedsiębiorstwo, na które Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 26 marca nałożył karę za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzało ogólnodostępne dane w Internecie. Spółka z Warszawy gromadziła dane osób prowadzących działalność, a pochodzące z CEiDG, KRS, GUS. Z tych danych tworzyła bazy danych pozwalające na weryfikację wiarygodności podmiotów.   Przedsiębiorcy, którzy podali w rejestrach…

Szczegóły

Leasingodawca lub wynajmujący pojazdy mogą wymagać korzystania z ASO

W czerwcu 2010 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) 330/2010 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 461/2010, czyli rozporządzeń o wyłączeniach blokowych dla motoryzacji (BER – ang. Block Exemption Regulation lub GVO – niem. Gruppenfreistellungsverordnung). W tym samym czasie Komisja Europejska wydała dokument „Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów…

Szczegóły

Wiele wątpliwości, poważne konsekwencje

Adwokat Maciej Krotoski: Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące schematów podatkowych, wprowadzone do polskiego porządku prawnego w styczniu 2019 r., nadal generują wiele pytań. Dealerzy zwracają się z pytaniami, czy także muszą wprowadzać w swoich przedsiębiorstwach procedurę raportowania schematów, praktykę której ustawodawca wymaga tylko w przypadku spełnienia określonych przesłanek.

Dealerzy w gąszczu danych

Radca prawny Małgorzata Miller: To pierwszy milion złotych kary za naruszenie przepisów RODO. Nałożona kara jest kontrowersyjna i podzieliła ekspertów, a ponadto ma charakter precedensowy i z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na inne branże. Z pewnością najwięcej zastrzeżeń budzi fakt, iż dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pochodziły z publicznych, ogólnodostępnych rejestrów. Natomiast dla prezes Urzędu…

Szczegóły

Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję przeciwko dealerom samochodów ciężarowych

Na dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowano że organ wszczął postępowanie przeciwko pięciu firmom dealerskim z branży ciężarówek oraz dziewięciu menadżerom wysokiego szczebla, którzy pracowali lub pracują w tych spółkach.   Około rok temu w ramach przeszukań przeprowadzonych w tych firmach UOKiK zabezpieczył obszerny materiał dowodowy. Jak informuje oficjalnie UOKiK…

Szczegóły