Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (dawniej Ogólnopolskiej Rady Technicznej) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego oraz niezależni rzeczoznawcy. Głównym zadaniem OMRT jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw blacharskich i lakierniczych zgodne ze standardami i zaleceniami producentów pojazdów.

W skład OMRT wchodzą:

Związek Dealerów Samochodów (założony w 2009 r.) jest samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak również od innych organizacji społecznych i zawodowych oraz organizacji politycznych. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności stał się ważnym głosem branży dealerskiej, respektowanym przez rządzących, posłów, importerów samochodów i firmy z otoczenia rynku dealerskiego.

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego. Zrzesza zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce.

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, która działa od 1933 roku. W 2001 roku otrzymał on status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła – 25 izbami rzemieślniczymi (w tym 1 branżowa), 453 cechami rzemiosł oraz 58 spółdzielniami – tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce, reprezentując ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.