Zmiana koordynatora OMRT

Dotychczasowy koordynator Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej Łukasz Szarama zakończył współpracę z organizacją. Pragniemy podziękować za wkład włożony w rozwój OMRT. O wyłonieniu następcy będziemy informować

Czytaj więcej »

Słów kilka koordynatora OMRT

Informowałem Państwa iż decyzją organów instytucji – założycieli Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, powołany zostałem na stanowisko koordynatora. Od pewnego już czasu staram się nawiązywać kontakty

Czytaj więcej »

Rekomendacja nr 1: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie:
GEOMETRIA I ZAWIESZENIA KÓŁ

Zasady wykonywania i rozliczania pomiarów geometrii zawieszenia kół:

 1. Każde uszkodzenie lub ryzyko uszkodzenia elementów układu kierowniczego lub zawieszenia kół wymaga przeprowadzenia pomiarów geometrii zawieszenia z potwierdzeniem wyników pomiaru wydrukiem, chyba że uszkodzenia są na tyle wyraźne, że bez dokonywania pomiarów uszkodzone elementy kwalifikują się do wymiany.
 2. Każdorazowo po wymianie części układu kierowniczego lub zawieszenia kół (obręcz koła, wahacz, drążek, przekładnia kierownicza lub inne) wymagane jest przeprowadzenie pomiarów oraz geometrii zawieszenia z regulacją. Każdorazowa taka operacja winna być uwzględniona w kalkulacji naprawy (dotyczy przede wszystkim stopniowych i postępujących napraw).

Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji:

W przypadku wykonania więcej niż jednego pomiaru z regulacją geometrii zawieszenia kół, wynikającego z rekomendacji OMRT, kolejne pomiary opisane w rekomendacji należy naliczyć:

 1. W systemie Audatex poprzez wprowadzenie odpowiednich kodów operacji lub wartości w tzw. niestandardowych pozycjach (NSP kod 1000). W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 2. W systemie DAT należy odnaleźć przedmiotową pozycję do jej skosztorysowania. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 3. W systemie Eurotax dodatkową geometrię zawieszenia kół wprowadzić należy jako jedną pozycję występującą w pracach dodatkowych, ze zmienionym ręcznie czasem operacji oraz komentarzem informującym, że dotyczy dwukrotnego ustawienia. Można ją również wprowadzić jako pozycję niekatalogową, pamiętając jednak o tym, że dla pozycji niekatalogowych nie działa automatyka korekt czasowych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.

Do pobrania:

Komunikat nr 1 Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 roku zawierający powyższą rekomendację z podpisami członków OMRT

Rekomendacja nr 2: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie:
CIENIOWANIE ELEMENTÓW

W oryginalnych powłokach lakierniczych występują minimalne różnice w odcieniu kolorów pomiędzy pojazdem a deklarowanym przez producenta wzorcem. Jest to spowodowane m.in. grubością powłoki przy kolorach transparentowych czy techniką nakładania. Naprawa uszkodzonego pojazdu przeprowadzana zgodnie z technologią producenta powinna doprowadzić do przywrócenia optycznego stanu pojazdu sprzed uszkodzenia. OMRT, zgodnie z zaleceniami producentów lakierów renowacyjnych, rekomenduje:
  1. Cieniowanie elementów na sąsiednie elementy niezależnie od ich podłoża (metale, niemetale, tworzywa sztuczne). Przez sąsiednie elementy należy rozumieć wszystkie poziome lub pionowe elementy stykające się z elementem naprawianym (np. błotnik-drzwi, naroże- błotnik-pokrywa komory silnika) lub elementy montowane w elemencie lakierowanym (np. zaślepki spryskiwaczy reflektorów, listwy zderzaka, klapka wlewu paliwa).
  2. Cieniowanie koloru na tym samym elemencie jest dopuszczalne jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:
   1. wielkość uszkodzenia jest mniejsza niż 1/4 elementu
   2. uszkodzenie jest umiejscowione w środkowej części lub części skrajnej do której nie przylega żaden element lakierowany
   3. odległość od krawędzi uszkodzonego elementu do końcowej warstwy nałożonego podczas naprawy podkładu wyniesie nie mniej niż 40 cm dla lakierów 2-warstwowych. Dla lakierów o większej ilości warstw odległość potrzebną na wycieniowanie należy zwiększać o 15 cm na każdą warstwę.
   4. Cieniowanie kolorów należy wykonać przy wszystkich naprawach lakierniczych, zarówno jednowarstwowych jak i wielowarstwowych.
  3. Cieniowanie kolorów należy wykonywać we wszystkich kolorach lakieru: niemetalicznych (np. UNI), metalicznych lub perłowych
Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji:
   1. W systemie Audatex poprzez standardowy wybór odpowiednich kodów operacji właściwych dla cieniowania i ewentualnego rozbrojenia ich osprzętu. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
   2. W systemie DAT należy odnaleźć przedmiotową pozycję do jej skosztorysowania. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
   3. W systemie Eurotax pozycje obejmujące cieniowanie wybranych elementów wraz z ewentualnym rozbrojeniem ich osprzętu należy wprowadzać w sposób standardowy. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
W uzupełnieniu dokumentacji technicznej naprawy OMRT zaleca wykonywanie dokumentacji fotograficznej pojazdu, aby udokumentować wykonane operacje cieniowania. Do pobrania: Komunikat nr 1 Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 roku zawierający powyższą rekomendację z podpisami członków OMRT

Rekomendacja nr 3: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie:
MYCIE I PRZYGOTOWANIE DO WYDANIA

Odpowiednie przygotowanie pojazdu do procesu naprawy poprzez umycie jego karoserii jest bardzo istotną czynnością, która nie jest automatycznie uwzględniana w systemach eksperckich do kalkulowania napraw. Operacja ta pozwala na ocenę stanu nadwozia pod kątem bezspornego określenia obszaru uszkodzenia jaki będzie podlegał naprawie, pozwalając także na właściwe zakwalifikowanie elementów do naprawy bądź wymiany oraz weryfikację pozostałych elementów nadwozia w kontekście ewentualnych uszkodzeń, które nie podlegają naprawie.
Prowadzenie naprawy pojazdu podczas kiedy jego karoseria jest brudna, powoduje powstawanie zanieczyszczeń na stanowisku pracy i w przestrzeni serwisu, co bezpośrednio ma negatywny wpływ na jakość naprawy i standardy jej prowadzenia oraz koszty eksploatacji urządzeń. Wytyczne eksperckich firm certyfikujących jakość i standard napraw jednoznacznie nakazują, że samochód przed rozpoczęciem naprawy musi być czysty. Zgodnie z zaleceniami Kodeksu Pracy, prowadzenie prac w przypadkach kiedy nadwozie pojazdu jest brudne ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Szczególnie w przypadkach gdy np. nieusunięte przed naprawą błoto pośniegowe może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników hali naprawczej. Po przeprowadzonej naprawie zachodzi konieczność usunięcia odkurzy, pyłów, zabrudzeń, śladów past polerskich powstałych podczas lakierowania, śladów zbrojenia i środków antykorozyjnych. Pełna ocena jakości wykonanej naprawy przez serwis i Klienta możliwa jest wyłącznie po umyciu pojazdu. Zgodnie z wytycznymi firm certyfikujących jakość naprawy oraz zgodnie z zaleceniami prowadzenia napraw jakie są wydawane przez producentów samochodów, oczekiwanym standardem jest wydanie do Klienta samochodu w stanie czystym. OMRT uważa za zasadne uwzględnianie kosztów związanych z myciem naprawianych samochodów w kosztorysach naprawy:
 1. Każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy powypadkowej należy poddać samochód procesowi mycia zewnętrznego – w czasie 0,3 rbg;
 2. Każdorazowo przed zakończeniem naprawy samochodu konieczne jest umycie karoserii i odkurzenie wnętrza pojazdu – w czasie 0,5 rbg.
Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji:
 1. W systemie Audatex poprzez wprowadzenie wartości w tzw. niestandardowych pozycjach (NSP kod 1000). OMRT rekomenduje uwzględnić czas potrzebny na mycie pojazdu przed naprawą 0,3 rbg oraz czas na mycie oraz sprzątanie pojazdu po naprawie w ilości 0,5 rbg. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 2. W systemie DAT należy odnaleźć przedmiotową pozycję do jej skosztorysowania. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 3. W systemie Eurotax pozycje należy wprowadzić jako pozycje niekatalogowe, pamiętając jednak o tym, że dla pozycji niekatalogowych nie działa automatyka korekt czasowych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
Do pobrania: Komunikat nr 1 Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 roku zawierający powyższą rekomendację z podpisami członków OMRT

Rekomendacja nr 4: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie:
PROCES PRZYJĘCIA I LIKWIDACJI SZKODY

Przeniesienie procesu przyjęcia i likwidacji szkód komunikacyjnych z towarzystw ubezpieczeniowych do serwisów samochodowych spowodowało konieczność realizacji procedur z tym związanych przez pracowników serwisów. W związku z tym serwisy ponoszą koszty dodatkowej infrastruktury informatycznej oraz dodatkowego personelu, bez uwzględnienia tych kosztów w kalkulacji szkód. OMRT uważa za uzasadnione uwzględnianie kosztów powstałych w ten sposób w serwisach samochodowych w kosztorysach naprawy.
OMRT na podstawie danych rynkowych dotyczących średniego czasu pracy pracownika serwisu wykonującego procedury formalne i merytoryczne w procesie przyjęcia i likwidacji szkód komunikacyjnych, przyjęła iż każdorazowo, gdy serwis wykonuje czynności związane z przyjęciem szkody oraz jej procedowaniem należy naliczyć koszty tych czynności rozliczane ryczałtem w wysokości 2 rbh, doliczane do kosztorysu naprawy. Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji: Zryczałtowane koszty związane z przyjęciem szkody oraz jej procedowaniem powinny zostać naliczone:
 1. W systemie Audatex poprzez wartości w tzw. niestandardowych pozycjach (NSP kod 1000). W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 2. W systemie DAT należy odnaleźć przedmiotową pozycję do jej skosztorysowania. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
 3. W systemie Eurotax pozycje należy wprowadzić jako pozycje niekatalogowe, pamiętając jednak o tym, że dla pozycji niekatalogowych nie działa automatyka korekt czasowych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z infolinią dostawcy systemu.
Do pobrania: Komunikat nr 1 Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 12 czerwca 2018 roku zawierający powyższą rekomendację z podpisami członków OMRT

Komunikat nr 2: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 19 września 2018:
MODEL USTALANIA INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO SERWISU WARTOŚCI INDEKSU DLA KOSZYKA MATERIAŁÓW LAKIERNICZYCH AZT KODEM 51

Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego na posiedzeniu w dniu 19 września 2018 roku wydała poniższy komunikat:

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku w Warszawie, z inicjatywy OMRT odbyło się seminarium „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu ustalania indywidualnie wartości indeksu dla koszyka materiałów lakierniczych AZT kodem 51”.

 

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Allianz Zentrum fur Technik GmbH z Niemiec, która to spółka jest autorem „koszyka materiałów lakierniczych” stosowanego w narzędziach kalkulacyjnych napraw blacharsko-lakierniczych. AZT GmbH reprezentowali panowie Thomas Berthold i Jan Winterberg. Spotkanie było dokumentowane, zarówno w zakresie obrazu jak i dźwięku.

Przedstawiciele AZT przedstawili polskiemu rynkowi napraw blacharsko-lakierniczych zasady działania tworzonego przez siebie „koszyka materiałów lakierniczych”. Podczas ich prezentacji wielokrotnie podkreślili, że zmiany wartości koszyka materiałów lakierniczych (w tym ta z września 2016 roku) nie powinny mieć wpływu na indywidualne serwisy, ponieważ wartość indeksu, który odnosi do koszyka (czyli tzw. kodu 51 w oprogramowaniu Audatex) powinna być wyliczana i stosowana indywidualnie dla każdego warsztatu.

Przedstawiciele AZT wyrazili zdziwienie, że w kalkulacjach szkód komunikacyjnych w Polsce jest stosowana jedna wartość indeksu dla kodu 51 równa 100 dla wszystkich serwisów, niezależnie od standardów i kosztów używanych przez nie systemów i materiałów lakierniczych. Przedstawiciele AZT potwierdzili również, że stosowanie ustalanych indywidualnie wartości indeksu dla kodu 51 odchyleń ma miejsce na każdym rynku europejskim, gdzie koszyk AZT jest używany. Jednocześnie rekomendowali jak najszybsze wprowadzenie modelu ustalania indywidualnie wartości indeksu dla koszyka materiałów lakierniczych AZT kodem 51 w rozliczaniu szkód komunikacyjnych w Polsce.

W związku z powyższymi informacjami i rekomendacjami AZT, Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna będzie prowadziła działania organizacyjne i prawne zmierzające do jak najszybszego zastosowania i upowszechnienia w Polsce modelu ustalania indywidualnie dla każdego serwisu wartości indeksu dla koszyka materiałów lakierniczych AZT kodem 51.

Treść niniejszego komunikatu stosuje się odpowiednio do czynności w systemach Eurotax i DAT odpowiadających posługiwaniu się Kodem 51 w systemie Audatex.

Rekomendacja nr 5: Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 9 stycznia 2019 w sprawie:
NORMALIA

Normalia to materiały służące do przeprowadzenia naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdu i umożliwiające przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Dodatkowo normalia umożliwiają prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie samochodu podczas całego procesu naprawy. Do normaliów nie możemy zaliczać części lub materiałów występujących w katalogu części zamiennych producenta pojazdu.

 

Ryczałtowa wartość normaliów

W naprawach w których są zastosowane części zamienne, OMRT rekomenduje stosowanie ryczałtowej wartości normaliów w wysokości 2% (dwa procent) wartości części zamiennych.

OMRT rekomenduje by koszt normaliów był naliczany również w naprawach do których wykonania nie są użyte części zamienne albo ich wartość jest niższa niż wartość robocizny lakierniczej, mechanicznej i blacharskiej łącznie. W takim przypadku ryczałtowy koszt normaliów powinien wynosić 3% (trzy procent) wartości naliczonej od wartości robocizny blacharskiej i mechanicznej wykazanych w kosztorysie.

Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji

Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex od wartości oryginalnych części zamiennych jest wprowadzany w kodzie 28 i ustawiony systemowo na 2% (dwa procent).

Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex tylko od wartości robocizny mechanicznej i blacharskiej powinien zostać wprowadzony w kodzie 29 i wynosić 3 % (trzy procent).

Do pobrania: Komunikat nr 3 Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 9 stycznia 2019 roku zawierający powyższą rekomendację z podpisami członków OMRT

W skład OMRT wchodzą:

JAK WDROŻYĆ REKOMENDACJE? POMOC PRAWNA

Jakie prawa przysługują osobie uprawnionej z tytułu ubezpieczenia?

Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru warsztatu dokonującego naprawy pojazdu przy czym poszkodowany może kierować się renomą zakładu, fachowością, rzetelnością obsługi technicznej itp. wybranemu warsztatowi naprawczemu poszkodowany mógłby powierzyć tzw. naprawę kompleksową, jeżeli obejmowałaby ona kilka różnych fragmentów uszkodzonego pojazdu (np. naprawy kilku układów pojazdu, prac blacharskich i lakierniczych). Nie ulega wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje refundacja kosztów niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych. W uzasadnieniu uchwały III CZP 32/03 Sąd Najwyższy stwierdził, że kosztami „ekonomicznie uzasadnionymi” będą koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie miałby przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku napraw samochodu.

Jakie są podstawowe problemy związane z rozliczaniem szkód komunikacyjnych między serwisami i ubezpieczycielami?

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają świadczenia wypłacane serwisom, obniżając świadczenia o nieduże kwoty i licząc, że warsztat nie będzie dochodził tych należności. A w skali działalności serwisu kwoty te potrafią urosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Niestety bezczynność serwisów w tej kwestii tylko zachęca ubezpieczycieli do takiego działania.

Najczęściej zaniżenie przez TU kosztów naprawy następuje poprzez:

 • przyjęcie zbyt niskich stawek za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych
 • przyjęcie amortyzacji części
 • zobowiązanie do stosowania stawek z zaniżonego ostatnio „koszyka AZT”
 • wyliczenie kosztów naprawy na zamiennikach zamiast części oryginalnych
 • nieuwzględnienie pełnego zakresu naprawy np. przyjęcie naprawy zamiast wymiany

Nie każdy wie, że działania ubezpieczycieli są niestety ze szkodą przede wszystkim dla ubezpieczających, ponieważ sumarycznie koszty świadczeń po sprawie sądowej są dla nich dużo wyższe, co następnie prowadzi do zwiększenia składek na ubezpieczenia.

Czy jest możliwe kompleksowe załatwienie sprawy jedną czynnością prawną?

Niestety nie. Nie ma możliwości skierowania powództwa zbiorowego, nie ma też możliwości skierowania pozwu „na przyszłość”. Po każdą kwotę warsztat musi udać się do sądu. Są warsztaty które walczą o każdą złotówkę i z ust właścicieli tych serwisów często słyszy się stwierdzenie „nie przegraliśmy jeszcze żadnej sprawy”. Nie jest ono pozbawione prawdy.

Co musi zrobić warsztat żeby dochodzić swoich praw?

Sposób dochodzenia roszczeń zależny jest od tego, czy szkoda likwidowana jest z AC czy OC. W przypadku szkód z AC znaczenie ma szereg czynników opisanych w OWU. OWU mogą przewidywać np. maksymalną wysokość stawek za roboczogodzinę, warunki użycia zamienników, stawki amortyzacji. Istotny jest też wariant ubezpieczenia wykupiony przez klienta (warsztatowy, optymalny itp.). W przypadku OC sprawa jest nieco prostsza gdyż istotne jest to, że pojazd ma być przywrócony do stanu sprzed szkody o ile naprawa jest ekonomicznie uzasadniona (tj. nie przekracza wartości pojazdu sprzed szkody) przy czym klient ma prawo do naprawy przy użyciu części oryginalnych.

Co zmieniają rekomendacje Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej ?

Częstym błędem warsztatów jest niestety nieuwzględnianie niektórych faktów związanych z likwidacją szkody w kosztorysie, a co za tym idzie brak wypłaty świadczenia w tym zakresie. Prowadzi to do utraty znacznych kwot w skali na przykład każdego roku.

Zgodnie z rekomendacją OMRT nr 1 z 12.06.2018, każde uszkodzenie lub ryzyko uszkodzenia elementów układu kierowniczego lub zawieszenia kół wymaga przeprowadzenia pomiarów geometrii zawieszenia.

Zgodnie z rekomendacją OMRT nr 2 koszty cieniowania elementów sąsiednich powinny być uwzględnione w kosztorysie jak i FV za naprawę.

Zgodnie z rekomendacją OMRT nr 3 mycie pojazdu przed naprawą i po naprawie powinno być uwzględnione w kosztorysie i na FV. Do dochodzenia roszczeń przydatne może być wskazanie rekomendacji producenta.

Zgodnie z rekomendacją OMRT nr 4 warsztaty powinny uwzględniać koszty przyjęcia pojazdu do naprawy oraz związane z procesem likwidacji szkody. Pod kątem prowadzenia sporów sądowych czynności te powinny być udokumentowane np. poprzez wydruki korespondencji mailowej pomiędzy warsztatem a TU wskazujące, jakie czynności zostały przez warsztat podjęte, względnie poprzez przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność dokonywanych czynności.

Z praktyki sporów sądowych trzeba przyjąć, że kwestie związane z pomiarami geometrii zawieszenia, cieniowaniem elementów oraz myciem pojazdu przed naprawą i przed wydaniem klientowi muszą zostać uwzględnione przez sąd. W przypadku pomiaru geometrii i cieniowania uwzględnienie roszczenia będzie zależało od opinii biegłego, czy uzna on zasadności tych czynności w danej szkodzie. W przypadku wykazania faktycznego przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją szkody w mojej ocenie odszkodowanie również powinno zostać przyznane.

Ile trwają sprawy sądowe?

Czas rozpoznania sprawy przed sądem to 2-4 tygodnie na wydanie nakazu zapłaty. Znaczna część spraw np. o wysokość stawek za roboczogodzinę kończy się po wydaniu nakazu zapłaty, który nie jest kwestionowany przez TU. W przypadku złożenia sprzeciwu sprawa trafia na rozprawę i trwa około roku w pierwszej instancji. Czas zależny jest głównie od dostępności biegłego celem wydania opinii. Znikomy odsetek kierowany jest do drugiej instancji.

Jakie są to koszty sądowe?

Koszty sprawy to konieczność uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu. Wyróżniamy opłatę stałą oraz stosunkową.

Opłatę stałą pobiera się, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, w wysokości ustalonej według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Opłatę stosunkową pobiera się w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 20 000 zł i wynosi ona 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata sądowa jest zwracana przez ubezpieczyciela po wygraniu sprawy przez warsztat. Dodatkowy koszt to opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). W przypadku korzystania z usług radcy prawnego albo adwokata w sprawie sąd zasądza także koszty zastępstwa procesowego według następujących stawek minimalnych, zależnych od wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Formalnie kwoty te są zasądzane na rzecz serwisu. Od umowy z kancelarią zależy jak zostaną one rozliczone.

Od czego zacząć?

Wychodząc naprzeciw warsztatom koszty obsługi prawnej skalkulowane są tak, by były jak najmniej odczuwalne. Płatność za usługę następuje z dołu, po uzyskaniu odszkodowania. Na płatność składają się zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego powiększone o należny podatek VAT oraz procentowa prowizja od sukcesu każdorazowo ustalana indywidualnie, zależna głównie od wolumenu spraw oraz tego, czy warsztat ma osobę dedykowaną do przygotowywania dokumentacji do spraw.

Jakich prawników poleca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna?

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna współpracuje z prawnikami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze serwisów blacharsko-lakierniczych. Do obsługi tego typu spraw rekomendujemy:

Zgłoś rażąco nieprawidłową opinię biegłego bądź rzeczoznawcy